© 2014-2019 KIEN BVBA

Events |  Find usKieneticCareersPrivacy Policy

Belgium HQ Van Hemelrijcklei 119, 2930 Brasschaat (Antwerpen), +32 (0) 3 292 59 44

Member of the Digital Innovation Group

  • Instagram
  • LinkedIn
  • Facebook
DI_Logo_CMYK_m_SChriftzug.png

AI - Cognitive

Artificiële intelligentie (AI) (of kunstmatige intelligentie (KI)) is het simuleren van intelligente menselijke processen door machines, met name door computersystemen. Onder deze processen vallen onder meer: leren (het verzamelen van informatie en regels voor het gebruik van informatie), redeneren (het gebruik van regels om te komen tot een schatting of een definitieve conclusie) en zelfcorrectie. Toepassingen van AI in het bijzonder zijn expertsystemen, spraakherkenning en ‘machine vision’.

AI kan worden gecategoriseerd als zwak of sterk. Zwakke AI, ook wel enge AI, is een AI-systeem dat is ontworpen en getraind voor een bepaalde taak. Virtuele assistenten, zoals Apple’s Siri, zijn een vorm van zwakke AI. Sterke AI, ook wel algemene artificiële intelligentie, zijn AI-systemen met algemene menselijke cognitieve vaardigheden. Wanneer geconfronteerd met een onbekende taak, zal een sterk AI-systeem een oplossing vinden zonder tussenkomst van een mens.

​Omdat hardware, software en personeelskosten voor AI duur kan zijn, nemen veel leveranciers AI-componenten op in hun standaard aanbod, als ook toegang tot Artificiële intelligentie als een service-platforms (AlaaS). AI als een dienst maakt het mogelijk voor organisaties en individuen om te experimenteren met AI voor allerlei zakelijke toepassingen en meerdere platforms te proberen voor een keuze te maken.

Populaire AI in de cloud aanbieders zijn onder meer Amazon AI services, IBM Watson Assistant, Microsoft Cognitive Services en Google AI services.

Hoewel AI tools een veelvoud aan nieuwe functies biedt voor organisaties, brengt het gebruik van artificiële intelligentie ethische vraagstukken met zich mee. Dit komt omdat deep learning-algoritmen, die de spil zijn voor veel geavanceerde AI tools, maar zo slim zijn als de data die ze gekregen hebben tijdens hun training. Omdat een mens de data voor de training van een AI-programma uitzoekt, is de mogelijkheid voor menselijke voorkeur inherent en moet dit nauw gemonitord worden.

Sommige AI-experts geloven dat de term ‘artificiële intelligentie’ te nauw verbonden is met populaire cultuur, wat er voor zorgt dat het grote publiek onrealistische angsten heeft voor AI en onmogelijke verwachtingen heeft over hoe het de werkplek en de samenleving in het algemeen zal veranderen. Onderzoekers en marketeers hopen dat het label ‘augmented intelligence’, wat een meer neutrale connotatie heeft, mensen zal doen helpen begrijpen dat AI enkel producten en diensten zal verbeteren en niet de mensen die het gebruiken zal vervangen.

​Soorten artificiële intelligentie
 

Arend Hintze, assistent professor in de integratieve biologie en computerwetenschappen en bouwkunde aan de Michigan State University, categoriseert AI in vier typen. Van AI-systemen, die nu al bestaan, tot bewuste systemen, die nog niet bestaan. De vier categorieën zijn als volgt.

​Type 1: Reactieve machines
 

Een voorbeeld van reactieve machines is Deep Blue, het schaakprogramma van IBM dat in de jaren 1990 grootmeester Garry Kasparov versloeg. Deep Blue kan stukken op het schaakbord identificeren en voorspellingen doen, maar heeft geen geheugen en kan niet terugvallen op ervaringen uit het verleden om beslissingen in het heden te nemen. Het analyseert mogelijke zetten, van zichzelf en de tegenstander, en kiest de meest strategische zet. Deep Blue en Google’s AlphaGO zijn ontworpen voor enge toepassingen en kunnen niet makkelijk worden ingezet voor andere situaties.

Type 2: Beperkt geheugen
 

Deze AI-systemen kunnen ervaringen uit het verleden gebruiken om beslissingen in de toekomst te nemen. Sommige van de besluitvormingsfuncties in zelfrijdende auto’s zijn zo ontworpen. Observaties informeren acties in de nabije toekomst, zoals een auto die van rijbaan gaat wisselen. Deze observaties worden niet permanent opgeslagen.
 

Type 3: Theory of mind
 

Theory of mind is een psychologische term die refereert naar het begrip dat anderen hun eigen overtuigingen, verlangens en intenties hebben, die invloed hebben op de beslissingen die ze nemen. Deze vorm van AI bestaat nog niet.
 

Type 4: Zelfbewustzijn
 

AI-systemen in deze categorie zijn van zichzelf bewust, hebben een bewustzijn. Machines met zelfbewustzijn begrijpen hun huidige staat en kunnen die informatie gebruiken om erachter te komen wat andere voelen. Deze vorm van AI bestaat nog niet.

​Voorbeelden van AI-technologie

AI is ingebouwd in verschillende soorten technologie. Hier zijn zeven voorbeelden.

 

Automatisering: zorgt ervoor dat een systeem of proces automatisch functioneert. Bijvoorbeeld, Robotic Process Automation (RPA) kan worden geprogrammeerd om herhalende taken in hoog volume, die normaal door mensen worden gedaan, uit te voeren. RPA is anders dan IT-automatisering in dat het zich kan aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Machine learning: is de wetenschap om een computer te laten handelen zonder programmering. Deep learning is een deelverzameling van machine learning die, simpel gezegd, gezien kan worden als het automatiseren van voorspellende analyse.

Er zijn drie vormen van machine learning-algoritmen:

  • Leren onder toezicht: Gegevensreeksen worden zodat patronen kunnen worden gedetecteerd en gebruikt om nieuwe gegevensreeksen te etiketteren.

  • Leren zonder toezicht: Gegevensreeksen worden niet geëtiketteerd en worden gesorteerd volgens gelijkenissen of verschillen.

  • Ondersteunend leren: Gegevensreeksen worden niet geëtiketteerd, maar na het uitvoeren van een of meerdere acties krijgt het AI-systeem feedback.
     

Machine vision: De wetenschap die computers in staat stelt te kunnen zien. Deze technologie vangt en analyseert visuele informatie met gebruik van een camera, omzetting van analoog naar digitaal en digitale signaalverwerking. Het wordt vaak vergeleken met het menselijke zicht, maar machine vision is niet gebonden aan biologie en kan worden geprogrammeerd om bijvoorbeeld door muren heen te kijken. Het wordt gebruikt in een veelvoud aan toepassingen, van handtekeningidentificatie tot medische beeldanalyse. Computer vision, wat zich vaak concentreert op machine gebaseerde beeldverwerking, wordt vaak samengevoegd met machine vision.

 

Natural Language Processing (NLP) ofwel natuurlijke taalverwerking: Het verwerken van niet computer- maar mensentaal door een computerprogramma. Een van de oudste en meest bekende voorbeelden van NLP is spamdetectie, dat kijkt naar de onderwerpregel en de tekst van een e-mail en bepaald of het spam is of niet. Huidige toepassingen van NLP zijn gebaseerd op machine learning. Taken van NLP zijn onder andere: tekstvertaling, sentimentanalyse en spraakherkenning.

 

Robotica: Een vakgebied in de bouwkunde gefocust op het ontwerpen en maken van robots. Robots worden vaak gebruikt om taken uit te voeren die te moeilijk of te herhalend zijn voor mensen. Ze worden gebruikt in assemblagelijnen in de auto-industrie en door NASA om grote objecten te verplaatsen in de ruimte. Wetenschappers gebruiken machine learning ook om robots te maken die sociale interactie met mensen kunnen hebben.

Zelfrijdende auto’s: Deze gebruiken een combinatie van computer vision, beeldherkenning en deep learning om geautomatiseerde vaardigheden te ontwikkelen bij het besturen van een voertuig, zoals in een rijbaan blijven en onverwachte obstakels te ontwijken, zoals voetgangers.

AI applicaties

Artificiële intelligentie heeft zijn weg gevonden op een aantal gebieden. Hier zijn zes voorbeelden.

​AI in de gezondheidszorg

Hier wordt er gehoopt of het verbeteren van patiëntenzorg en het terugdringen van ziektekosten. Organisaties passen machine learning toe om snellere en betere diagnoses te stellen dan mensen. Een van de meest bekende gezondheidszorgtechnologieën is IBM Watson. Het kan natuurlijke taal verwerken en kan reageren op vragen die het gesteld krijgt. Het systeem zoekt door patiëntengegevens en andere beschikbare databronnen om een hypothese te vormen, die gepresenteerd wordt als een betrouwbaarheidsscoreschema. Andere AI applicaties zijn bijvoorbeeld chatbots, een online computerprogramma dat vragen beantwoordt en klanten assisteert. Zo kan een chatbot helpen bij het plannen van een vervolgafspraak of een patiënt door het factureringsproces helpen. Dit soort virtuele doktersassistenten kunnen ook medische basisfeedback geven.

AI in de zakenwereld

Robot Process Automation wordt toegepast op zeer herhalende taken die normaal uitgevoerd worden door mensen. Machine learning-algoritmen worden geïntegreerd in analytics en CRM-platformen om informatie te onthullen over hoe klanten beter geholpen kunnen worden. Chatbots zijn toegevoegd aan website om directe klantenservice te bieden. Automatisering van arbeidsplaatsen is een onderwerp van gesprek onder academici en IT-analisten.

AI in het onderwijs

AI kan het beoordelingsproces overnemen waardoor docenten meer tijd over hebben. AI kan studenten beoordelen en in hun noden tegemoet komen, waardoor zij in hun eigen tempo kunnen leren. AI-docenten kunnen bijkomende ondersteuning leveren aan studenten, waardoor zij op schema blijven. Ook kan AI veranderen hoe en wanneer studenten leren, en kan het misschien zelfs sommige docenten vervangen.

AI in het bankwezen

AI in personal finance-applicaties, zoals Mint of Turbo Tax, verstoort financiële instellingen. Dergelijke applicaties verzamelen persoonlijke gegevens en bieden financieel advies. Andere programma’s, zoals IBM Watson, zijn al toepast op de aanschaf van een woning. Tegenwoordig doen softwareplatforms veel van de handel op Wall Street.

AI in het rechtssysteem

Het ontdekkingsproces in het recht, het doorzoeken van documenten, is vaak overweldigend voor mensen. Het is efficiënter om dit proces te automatiseren. Startups zijn ook vraag-en-antwoord-computerassistenten aan het ontwikkelen die geprogrammeerd-om-te-antwoordenvragen kunnen doorzoeken, door de taxonomie en ontologie te onderzoeken die hoort bij een database.

AI in de fabricage

Dit is een industrie die aan de voorhoede heeft gestaan van het opnemen van robots in de workflow. Industriële robots deden enkelvoudige taken uitvoeren en waren gescheiden van de menselijke werknemers, maar hoe geavanceerder deze technologie werd, hoe meer dit is veranderd.

Gerelateerde content