© 2014-2019 KIEN BVBA

Events |  Find usKieneticCareersPrivacy Policy

Belgium HQ Van Hemelrijcklei 119, 2930 Brasschaat (Antwerpen), +32 (0) 3 292 59 44

Member of the Digital Innovation Group

 • Instagram
 • LinkedIn
 • Facebook
DI_Logo_CMYK_m_SChriftzug.png

Digital Process Automation

 

Workflows digitaliseren verminderd obstakels met 30%

Op het eerste gezicht lijkt het alsof proces automatisering een sleutelonderdeel is van de groeistrategie van veel organisaties. De workflow automatiseringsmarkt werd in 2016 immers geschat op een waarde van 4,26 miljard dollar, en naar verwachting groeit dit naar 18,45 miljard dollar in 2023.

Maar volgens een rapport door Forrester, getiteld The Sorry State of Digital Transformation in 2018, hebben zeker 22 procent van de organisaties nog niet deze verandering ondergaan. Digitale transformatie is cruciaal voor proces excellentie, wat op zijn beurt weer voor gebruikerstevredenheid zorgt.

Lang verhaal kort gemaakt, als u een groeiend rooster aan gelukkige klanten wilt, dan moet u zich gaan richten op proces excellentie. Business Process Automation is een eenvoudige, effectieve manier om u zich op dit pad te begeven.

Wat is Business Process Automation (BPA)?

Business Process Automation (BPA) is het gebruiken van technologie om herhalende taken of processen in een organisatie uit te voeren en handmatig werk te vervangen. BPA wordt gebruikt voor kostenvermindering, grote efficiëntie en het stroomlijnen van processen

Business Process Automation moet niet verward worden met Business Process Management, wat namelijk een groter veld is, waarbij het gaat om het management van complexe organisatiewijde processen met verschillende methodologieën.  

Voorbeelden van Business Process Automation

Om Business Process Automation beter te begrijpen nemen wij u mee door een paar user cases.

Medewerker rekrutering

Hoewel het aannemen van medewerkers een simpel proces lijkt, zijn er meerdere taken mee gemoeid. Het invullen van medewerker informatieformulieren, trainingssessies organiseren, bankrekeningen openen, relevante documenten verzamelen en mentors aanwijzen zijn nog maar een paar voorbeelden van activiteiten.

Zonder automatisering kan dit hele proces chaotisch worden en resulteren in:
 

 • een eindeloze papierwinkel

 • sommige taken vergeten

 • ontevredenheid onder medewerkers

 • verlaagde productiviteit
   

Door Business Process Automation toe te passen op medewerker rekrutering bent u er zeker van dat er een soepele doorstroom is van taak naar taak, relevante medewerkers geïnformeerd zijn en het hele proces overzichtelijk is.

Inkooporders

Inkooporderverzoeken zijn herhalende processen in de meeste organisaties. De verzoekende afdeling vult een formulier in en stuurt deze naar het inkoopafdeling. De goedkeurende autoriteit beoordeelt dan het verzoek en wijst het af als de informatie niet afdoende is of als er budgetbezwaren zijn. Als het goedgekeurd wordt, wordt er een inkooporder aangemaakt en worden kopieën verzonden naar de leverancier en de magazijnafdeling.

Zonder automatisering zouden de volgende problemen de kop op steken:

 • vertraagde goedkeuring van de inkooporder

 • verlaagde productiviteit

 • onvolledig archief

 • fouten in de inkooporder

 • fouten bij de levering van de voorraad
   

​Business Process Automation kan helpen om verantwoordelijkheid en transparantie te verbeteren en nauwkeurige gegevensregistratie mogelijk te maken, die door relevante belanghebbenden kunnen worden opgevraagd wanneer nodig. Het registreert ook alle proces gerelateerde communicatie binnen de workflow, om uitvoering sneller en makkelijker te maken.

Waarom zou u uw Business Processes moeten automatiseren?

Hier zijn enkele goede redenen om uw Business Processes te automatiseren.

Opstapje naar digitale transformatie

Digitale transformatie kan een hoog gegrepen, overweldigend doel voor organisaties die nog niet op het pad daarnaartoe zijn. Business Process Automation kan een opstapje zijn om continue transformatie binnen de organisatie te brengen. U kunt beginnen met enkele processen die een koerscorrectie nodig hebben en daar op voortbouwen.

Helderheid

Automatisering heeft een zekere mate aan helderheid nodig over het proces aan het begin van de ontwerpfase. Als u niet weet welke taken beïnvloed worden en welke mensen verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het proces, dan kunt u de workflow niet correct ontwerpen en automatiseren.

Verder kan het in kaart brengen van processen bij alle medewerkers voor helderheid zorgen en als een handvat voor trainingen dienen. De inzichten die u verkrijgt door een geautomatiseerd proces te analyseren, kan u de kloof tonen tussen uw proces zoals het nu is en hoe het idealiter zou moeten zijn.

Gestroomlijnde processen

Een van de grootste voordelen uit Business Process Automation zijn gestroomlijnde processen. Duidelijke verantwoordelijkheid, aanpasbare notificaties, waardevolle inzichten en korte doorlooptijden maken het makkelijker om onnodige activiteiten te lozen en de focus te verleggen naar het verbeteren van waardevolle taken.

Medewerking

Met Business Process Automation wordt elk detail van een proces genoteerd. Deze informatie kan worden gepresenteerd tijdens een audit om medewerking te tonen.

Standaardisatie van activiteiten

Wanneer u een Business Process automatiseert, kunt u telkens een consistente standaard aan uitkomsten verwachten. Standaardisatie helpt u uw organisatie te positioneren als betrouwbaar, wat u weer kunt helpen uw klantenbestand te vergroten.

Klanttevredenheid

Klanttevredenheid is een onderscheidende sleutel in elke industrie. Door u te concentreren op processen en operationele excellentie, overtreft u klantverwachtingen met gemak. Als u consistent de verwachte standaard behaalt, zijn klanten meer geneigd om de voorkeur aan uw organisatie te geven.

Gerelateerde content